Hệ thống cửa hàng

Cửa hàng Đá quý – Đá phong thuỷ Lục Yên

  • Địa chỉ: 342 Nguyễn Tất Thành, Yên Thế, Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
  • Điện thoại: 0962.814.888 – 0946.888.492
  • Số GCN ĐKKD: 16C8 001393. Cấp ngày: 30/12/2009.
  • Nơi cấp: Phòng TC-KH huyện Lục Yên
  • Email: info@phongthuylucyen.com
  • Website: www.phongthuylucyen.com